Rabu, 28 Juli 2010

MATERI PANTUN

a. Pengertian pantun.
Pantun adalah salah satu puisi lama yang bersajak silang dan terikat oleh syarat-syarat lainnya.
b. Macam-macam pantun
1) talibun
2) karmina
3) gurindam
c. Jenis pantun berdasarkan isinya
a. Pantun Nasihat
Contoh: Berakit-rakit ke hulu
Berenang-renang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu
Bersenang-senang kemudian
b. Pantun Teka-teki
Contoh: Kalau puan, puan cerana
Ambil gelas di dalam peti
Kalau tuan bijaksana
Binatang apa tanduk di kaki
Peristiwa di Sekitar Kita
c. Pantun Jenaka
Contoh: Elok rupanya pohon belimbing
Tumbuh di dekat limau tungga
Elok berbini orang sumbing
Biar marah ketawa juga
d. Pantun Adat
Contoh: Lapun Melapun ke Inderagiri
Singgah sebentar ke belipuh
Ampun hamba tegak berdiri
Ujudnya duduk dengan bersimpuh
e. Pantun Agama
Contoh: Asam hadis asam gelugur
Ketiga asam riang-riang
Menangis di pintu kubur
Teringat badan tidak sembahyang
f. Pantun Nasib
Contoh: Asam pauh dari seberang
Tubuhnya dekat tepi tebat
Badan jauh di rantau orang
Jika sakit siapa mengobat
g. Pantun Perkenalan
Contoh: Dari mana hendak ke mana
Dari Jepang ke Bandar Cina
Kalau boleh kami bertanya
Bunga yang kembang siapa punya
d. Mampu menentukan syarat-syarat pantun
1) tiap bait terdiri atas 4 baris
2) tiap baris terdiri atas 8 – 12 kata
3) bersajak a–b–a–b
4) baris pertama dan kedua merupakan sampiran
5) baris ketiga dan keempat merupakan isi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar